Windykacja - Prosper Finace Sp. z o.o., Katowice
Strona główna
Napisz do nas
Zgłoś wierzytelności do wyceny
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Skontaktuj się z nami:
Prosper Finance Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.
530 203 504

tel.
530 780 244

tel.
668 380 647

Dla dłużnika - Poradnik
Każdy wierzyciel ma prawo do odzyskania własnych pieniędzy - gwarantują to normy prawne i społeczne obowiązujące w naszym kraju.

Nasze działanie wobec mają na celu znalezienie sposobu na możliwie najszybszą spłatę długu lub rozłożenie go na raty. Proponowane przez nas rozwiązania polubowne pozwalają oszczędzić dalszych kłopotów i nawet kilkukrotnego powiększania się zadłużenia w wyniku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wysokość kwoty zadłużenia, termin jej wpłaty oraz numer konta, na który należy wpłacić pieniądze, znajdują się w treści korespondencji od Prosper Finance. Im szybciej dług zostanie spłacony tym szybciej zakończy się postępowanie windykacyjne i zniknie zobowiązanie. Jeśli nie dysponują Państwo kwotą która pozwala na jednorazowe uregulowanie długu, możliwe jest jego rozłożenie na dogodne raty.

Dzwoniąc pod numer można wyjaśnić kwestie związane z wysokością roszczenia, podstaw prawnych, możliwości rozłożenia długu na raty czy innego polubownego sposobu zakończenia sprawy.

Współpraca z Prosper Finance leży w Państwa interesie. Tylko porozumienie i dialog pozwoli na pozytywne zakończenie sprawy. Unikając kontaktu z nami pozbawiają się Państwo szans na znalezienie dogodnego rozwiązania i narażają się na dalsze działania windykacyjne i sądowe.

Jako firma windykacyjna posiadamy możliwości uruchomienia wielu działań skutkujących odzyskaniem należności. Dla nas odzyskanie wierzytelności to tylko kwestia czasu. Do pewnego momentu istnieje możliwość negocjowania terminu i warunków spłaty należności. Nie skorzystanie z tej szansy, skutkuje skierowaniem sprawy do postępowania sądowo-egzekucyjnego wraz z dodatkowymi wysokimi jego kosztami oraz skutecznym upublicznieniem należności

Z tych właśnie powodów zachęcamy do współpracy. Wspólnie podjęte działania mogą pomóc Państwu w pozbyciu się kłopotu i umożliwić ponowne normalne funkcjonowanie na rynku.

Brak kontaktu interpretowany jest przez nas jako celowe unikanie wyjaśnienia i rozwiązania problemu zadłużenia i zwykle kończy się skierowaniem sprawy do sądu i komornika. W sprawach o wydanie nakazów zapłaty polskie sądy działają coraz szybciej i sprawniej. Ponieważ zwykle są to sprawy bezsporne nakazy zapłaty wydawane są w ponad 94% spraw, a uzyskanie korzystnego orzeczenie zajmuje średnio 6 tygodni (zdarza się, że sąd rozstrzyga sprawę w ciągu kilku dni). Dla dłużnika oznacza to, że jego dług zostanie powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego i wyegzekwowany z wykorzystaniem przymusu państwowego (przez komornika sądowego).

Zawarcie porozumienia to najlepszy sposób na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia.
Wierzytelności do sprzedaży:
AFAMAKOR Miroslawa Świąder
kwota: 3 099,00 zł
Top Sign Media S.A.
kwota: 18 900,00 zł
więcej
Pakiet usług
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Windykacja
Zakres naszej działalności: windykacja należności, wykup wierzytelności, wywiady gospodarcze