Windykacja - Prosper Finace Sp. z o.o., Katowice
Strona główna
Napisz do nas
Zgłoś wierzytelności do wyceny
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Skontaktuj się z nami:
Prosper Finance Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.
530 203 504

tel.
530 780 244

tel.
668 380 647

Windykacja
Nasza firma przeprowadza windykację na wszystkich etapach:

I - POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Po podpisaniu zlecenia wzywamy dłużnika do dobrowolnej zapłaty zadłużenia. W przypadku braku odpowiedzi przedstawiciel naszej firmy kontaktuje się z dłużnikiem i prowadzi negocjacje zmierzające do dobrowolnej spłaty zadłużenia, wykorzystując przy tym wyłącznie dozwolone prawem procedury.

Windykacja przedsądowa okazuje się w wielu przypadkach o wiele tańsza i skuteczniejsza od sądowej. Bywa też ona korzystniejsza od wykupu należności, który stosujemy przy znacznych, dobrze zabezpieczonych kwotach.

Należności egzekwujemy dzięki wykorzystaniu wierzytelności dłużnika. Rozpoznajemy również możliwości układów kompensacyjnych. Konsekwencja i profesjonalny kontakt z dłużnikiem, a także zagrożenie image'u dłużnika poprzez negatywne oceny w bazie danych wywiadowni i wpisanie do Krajowego Rejestru Długów pozwala w zdecydowanej większości przypadków na zakończenie windykacji sukcesem na tym etapie. W ramach windykacji przedsądowej badamy sytuację majątkową dłużnika i perspektywy ewentualnej egzekucji komorniczej; pozwala to na ograniczenie kosztów sądowych i komorniczych do rozsądnych rozmiarów tzn. tylko takich, które są niezbędne do ewentualnego spisania należności w straty nadzwyczajne.

II - POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Zdarza się, iż sprawne uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku oraz przeprowadzenie egzekucji komorniczej jest jedynym skutecznym sposobem na odzyskanie wierzytelności. Jeżeli zlecone do windykacji wierzytelności są bezsporne to postępowanie takie nie wymaga zaangażowania naszych Klientów

PROSPER FINANCE współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi, które specjalizują się w prawie gospodarczym. Gwarantuje to sprawne uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty w celu dalszego dochodzenia roszczeń na drodze egzekucji komorniczej.

PROSPER FINANCE w całości pokrywa koszty zastępstwa procesowego w przypadku konieczności oddania sprawy do sądu.

III - POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Postępowanie egzekucyjne monitorowane jest przez naszą firmę. Jako uprawniony do tego podmiot współpracujemy w tym zakresie z kancelarią komorniczą, wykorzystując dane uzyskane w toku wywiadu gospodarczego.

WYNAGRODZENIE

Zapłatą za windykację jest prowizja pobierana wyłącznie w przypadku skutecznego odzyskania wierzytelności. Prowizja ustalana jest indywidualnie,a jej wysokośc zależy od: - przeterminowania - kwoty wierzytelności - formy prawnej oraz aktualnej sytuacji finansowej dłużnika.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.
Wierzytelności do sprzedaży:
AFAMAKOR Miroslawa Świąder
kwota: 3 099,00 zł
Top Sign Media S.A.
kwota: 18 900,00 zł
więcej
Pakiet usług
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Windykacja
Zakres naszej działalności: windykacja należności, wykup wierzytelności, wywiady gospodarcze