Windykacja - Prosper Finace Sp. z o.o., Katowice
Strona główna
Napisz do nas
Zgłoś wierzytelności do wyceny
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Skontaktuj się z nami:
Prosper Finance Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.
530 203 504

tel.
530 780 244

tel.
668 380 647

Doradztwo finansowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i ich rosnących potrzeb w zakresie rozwiązywania problemów finansowych, prawnych i organizacyjnych, nasze usługi obejmują również realizację zleceń związanych z szeroko pojętym konsultingiem finansowym.

Często działania tego typu realizujemy u dłużników, którzy w wyniku prowadzonych przez nas spraw windykacyjnych zwracają się z prośbą o pomoc w zakresie spłaty zobowiązań.

Po przebadaniu sytuacji finansowej i organizacyjnej dochodzimy przyczyn zatorów płatniczych i wskazujemy konkretne rozwiązania.

Nasze usługi w tym zakresie w szczególności obejmują:
- opracowywanie biznes planów
- przygotowywanie pre feasibility study oraz feasibility study
- sporządzanie analiz finansowych
- opracowywanie i opiniowanie wniosków kredytowych
- wyceny majątku (ruchomości i nieruchomości)
- pomoc w uzyskaniu dotacji

Realizowanych zadań nie kończymy na udzieleniu rady naszym Klientom w postaci planu działania, lecz aktywnie uczestniczymy w procesach naprawczych.
Wierzytelności do sprzedaży:
AFAMAKOR Miroslawa Świąder
kwota: 3 099,00 zł
Top Sign Media S.A.
kwota: 18 900,00 zł
więcej
Pakiet usług
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Windykacja
Zakres naszej działalności: windykacja należności, wykup wierzytelności, wywiady gospodarcze