Windykacja - Prosper Finace Sp. z o.o., Katowice
Strona główna
Napisz do nas
Zgłoś wierzytelności do wyceny
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Skontaktuj się z nami:
Prosper Finance Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.
530 203 504

tel.
530 780 244

tel.
668 380 647

Wywiad gospodarczy
Stosując odpowiednie procedury na każdym etapie kontaktów z kontrahentem, a w szczególności przed zawarciem umowy, przyjęciem zlecenia lub wykonania prac i ich odbioru, można uniknąć wielu przypadków powstawania należności przeterminowanych.

Z naszego doświadczenia oraz przeprowadzanych analiz wynika, iż wielu przedsiębiorców nie podejmuje działań zmierzających do uniknięcia powstawania takich okoliczności.

Przyczyną takiego stanu jest najczęściej brak czasu, wiedzy oraz przede wszystkim zaufanie do potencjalnego partnera handlowego. Należy jednak pamiętać o tym, iż tam gdzie w grę wchodzą pieniądze, trzeba zawsze brać pod uwagę ryzyko ich utraty i stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do partnera handlowego.

Wywiad gospodarczy przeprowadzany przez naszą firmę ma charakter kompleksowy i dyskretny Standardowe procedury wywiadowcze przeprowadzane są przed ustaleniem kosztów windykacji.

W tym przypadku wywiad jest ograniczony do ustalenia możliwości i sposobu odzyskania należności oraz wyszukania majątku dłużnika. Koszt takiego wywiadu wkalkulowany jest w prowizję windykacyjną.

Koszt zlecenia wywiadu gospodarczego jako odrębnej usługi zależy od jego zakresu, a cena jest ustalana indywidualnie.

Zakres wywiadu gospodarczego może obejmować:
- rejestry sadowe
- rejestry w urzędach gminy
- zaświadczenia o NIP i REGON
- informacje z wydziałów geodezji: mapy i opisy
- informacje z ksiąg wieczystych
- informacje z bilansów złożonych w rejestrach

Na specjalne zlecenia możemy realizować pozyskiwanie innych informacji.
Wierzytelności do sprzedaży:
AFAMAKOR Miroslawa Świąder
kwota: 3 099,00 zł
Top Sign Media S.A.
kwota: 18 900,00 zł
więcej
Pakiet usług
O firmie
Oferta
Dla dłużników
Kontakt
Giełda wierzytelności
Windykacja
Zakres naszej działalności: windykacja należności, wykup wierzytelności, wywiady gospodarcze